PLATFORM KAPAK KİLİTLERİ YENİLENDİ

Çağsan Merdiven, kurulduğu ilk günden itibaren AR-GE çalışmalarıni sürdürerek ve müşterilerini dinleyerek onlardan gelen talepler doğrultusunda ürün ve ürünleri oluşturan parçaları güncellemeye devam ediyor. 

Bu yeniliklerin amacı olarak ürünlerin; malzeme kalitesi, dayanıklılık, ürün dengesi, ortama uyumluluğu, tasarım ve kullanıcı güvenliği gibi konularda AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.

Son yapılan yeniliğimizde iskelelerin platform kapaklarına "yaylı kilit sistemi" tasarlanıp, tüm iskelelerin platformlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Yaylı kilit sistemi platformun kapak kısmına monte edilerek, kapağın açılıp kapanmasını oldukça pratik hale getirmiştir. Kapak kapatıldığında yaylı dil sayesinde kendiliğinden kilitlenmekte ve taşıma esnasında açılmayı engellemektedir.