CE ve ISO Belgeleri

Çağsan Merdiven ailesi olarak kaliteye vermiş olduğumuz önemi bir kez daha belgeledik! Türkiye’de merdiven, iskele sistemleri ve mobil erişim ekipmanları konularında kalitenin öncüsü olan firmamız daima siz değerli iş ortaklarımıza daha iyi ürün ve hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bunu yaparken kendisi ile yarışan Çağsan Merdiven, yönetim sistemleri belgelendirme hususunda da uluslararası akredite kuruluşlara başvurmuş, ilgili denetim süreçlerinin tamamını başarıyla tamamlamış ve markasını kalite ile bir daha özdeşleştirerek belgelendirilmeye hak kazanmıştır.

 

CE belgemiz  ile ürünlerimizin Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerindeki asgari güvenlik gerekliliklerini sağladığını belgelemiş bulunmaktayız.

 

ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi, şirketler için kalite bilincinin arttırılarak sistematik, standardize, etkin ve üretken bir yapı içinde, beklenti ve ihtiyaçları doğru tespit edilmiş memnun müşteriler oluşturmayı hedefler. 

 

ISO 10002:2014 - Müşteri Memnuniyeti Sistemi, kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

 

ISO 14001:2004 - Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirmek ve gelecekte daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır.

 

OHSAS-18001:2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

 
CE Sertifikası
 ISO 9001:2008   ISO 10002:2014 ISO 14001:2004 OHSAS-18001:2007